Makale & İncelemeler

COVID-19 GÖLGESİNDE İLAÇ ÜRETİMİ İNSAN ÜZERİNDE BİLİMSEL DENEY TEDAVİ AMAÇLI DENEME

Korona virüsü ile yaşam tüm hızıyla devam ederken bu süreçte çıkarttığı güncel konulara değinen “ÖZEL HUKUKTA MÜCBİR SEBEP BEKLENMEYEN HAL COVID-19 YORUMU” adlı kitabının getirdiği başarı ve aldığı olumlu tepkiler üzerine Av. M. Turan Özer, salgın sürecine ilişkin önemli konulara değinen ikinci kitabını da “COVID-19 GÖLGESİNDE İLAÇ ÜRETİMİ İNSAN ÜZERİNDE BİLİMSEL DENEY TEDAVİ AMAÇLI DENEME” başlığı altında çıkartmıştır.

            Meslek yaşamında da sağlık hukuku alanıyla yakından ilgilenen Özer, bu çalışmalarını sistemli bir biçimde derinleştirmek üzere akademik alana taşımış ve 2019 yılında Çağ Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Hâlihazırda da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Ana Bilim Dalında özel doktora öğrencisi olarak bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir.

            Kitabın adında geçen ilaç üretimi, insan üzerinde bilimsel deney ve tedavi amaçlı deneme konuları yüksek lisans tez konusunu oluşturmaktadır. Korona virüs sürecini ve bu sürecin hukuk dünyamıza olan veya olacak etkilerini detaylarıyla bizlere sunmaya gayret eden Özer, yüksek lisans tezini COVID-19 korona virüsü çerçevesinde elden geçirerek bu süreçte tıp alanındaki gelişmeleri ve bunların hukuk dünyamıza etkilerini incelemiş ve bu konuda bizlere ışık tutmuştur.

            Salgın hastalık döneminde gündeme gelen konulardan birisi de kuşkusuz ki aşı çalışmalarıdır. Ülkeler, korona virüse karşı ilk ve etkili aşıyı bulabilmek için adeta birbirleriyle yarışmaktadırlar. Bununla birlikte alınan tedbirlere uymama, sağlık çalışanlarının durumu virüsün sağlık alanında meydana getirdiği diğer hukuki boyutlardandır.

            Bu kitapta Av. M. Turan Özer, özellikle ilaç kavramı üzerinde durmuş ve ilaçların tarihsel gelişimi ve ilaç yapımındaki hukuki kriterler üzerinde durmuştur.