UZMANLIK ALANLARI

•Şirket ana sözleşmelerinin yazılması
•Ana sözleşme değişikliklerinin yapılması ve sermaye artırımının yapılması
•Şirket genel kurul işlemleri
•Şirket hisse devri işlemleri
•Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
•Zayi ve kambiyo senedi davaları
•Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılan davalar
•Kooperatif davaları
•Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık hizmetinin verilmesi