UZMANLIK ALANLARI

•Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları
•Nafaka davaları Nişanın bozulmasından doğan davalar
•Tapu ve nüfus kayıtlarında ad - soyadı düzeltme ve değiştirme
•Yaş düzeltme, kazai rüşt davaları
•Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları
•Evlat edinmeye izin davaları
•Vesayet ve kayyım davaları
•Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları 
•Yabancı Mahkeme kararlarının Tanınması ve Tenfizi