UZMANLIK ALANLARI

•İşçilik Hakları Alacağı davaları
•İşe İade Davaları
•Hizmet tespiti davaları
•sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı tespit davaları