UZMANLIK ALANLARI


•İptal davaları 
•Tam yargı davaları  
•Vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar