UZMANLIK ALANLARI


•Muvazaa nedeniyle tapu iptal davaları
•Men’i müdahale davaları
•Tapu iptali ve tescili davaları
•Şuf’a davaları
•Geçit hakkı davaları
•Ecrimisil davaları  
•Tespit davaları