UZMANLIK ALANLARI

•Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
•Tahliye davaları Kira tespiti ve kira bedelinin artırımı davaları
•Tevdi mahalli tayini