Makale & İncelemeler

TIBBİ UYGULAMALARIN HUKUK DÜNYAMIZA ETKİLERİ

Hasta ve hastalık sayısının sürekli artması, tıp alanında yeni yöntemlerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yeni tıbbî yöntemler, hastalıkların teşhis ve tedavisinde önemli katkılar sağlarken, çeşitli hukuki tartışmaları da beraberinde getirmektedir. Bilimsel amaçlı tıbbî denemeler, ilaç deneyleri, sperm ve yumurta bankaları, aşılama, klonlama vb. uygulamalar, hukuk dünyasının güncel tartışma alanlarından sadece bir kaçını oluşturur. Bu çalışmada özellikle son yıllarda ortaya çıkan yeni tıbbî yöntemlerin hukukumuzu ne şekilde etkilediği değerlendirilmekte, hukuk alanındaki boşluklar tespit edilerek çözüm önerileri getirilmeye çalışılmaktadır.