Makale & İncelemeler

ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI

Yeni Türk Ticaret Kanununun en çok tartışma konusu olan hükümlerinin başında

şirkete borçlanma yasağı oluşturmaktadır. Bu düzenlemenin amacı, ticarî hayatta

çok yaygın olan, kazandığı boyutlar yüzünden büyük zararlara sebep olan kötü ve sakat

bir uygulamayı önlemektir. Gerçekten bir çok şirkette, pay sahipleri, sermaye taahhüdü

dahil, birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmakta, kişisel harcamalarınıbu kanaldan

yapmakta, şirketten para çekmektedirler. Bu uygulamalardan dolayı şirketin tüzel

kişiliğinin hiçbir anlamı kalmadığı gibi, alacaklılar da zarara uğrayabilmektedir. Bu

gerekçelerle yeni kanunda şirket ortak ve yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanması

sınırlandırılmıştır. Çalışmada, şirkete borçlanma yasağının uygulama alanı, kapsam

ve sınırları incelenmektedir.


Makale içeriği :https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/48277/616848