Makale & İncelemeler

ARABULUCULUK 2.0, yen arabuluculuk, felsefe, psikoloji, sosyolaji

( ARABULUCULUK, ARABULUCULAR ELİYLE YENİDEN YAPILANMALIDIR)

                                                                                              25 Mayıs 2021

 Arabuluculuk kavramı ülkemizde konuşulmaya başlandığı tarihten itibaren büyük bir dirençle karşılanmıştır. Yasalaşma sürecinde, birçok meslek bu sistem içine girmek için mücadeleye girişmiş, bazı baro ve avukatların kırmızı kartlarıyla karşılanmış, protestolara uğramış adeta toz duman içinde yasalaşmıştır. Uygulamaya hazırlık sürecinde, Adalet Bakanlığındaki teşkilatlanması, daire başkanlığının oluşumu, arabulucu kurulunun çalışmaya başlaması, ilk arabulucuların eğitimi, sınavı, mülakatı, sicile kaydolması süreçler izlediğim kadarıyla oldukça zorlu bir süreçten geçmiştir. Türkiye’de arabuluculuk çok büyük engellemeler ve dirençlerle karşılaşmış ve toz duman içinde kendini var etmiştir. Bu süreçte emeği geçenlere, şükran borçluyuz.

 Arabuluculuğun kabulünden sonra, az sayıda da olsa bürokrat ve arabulucunun inançlı direnci ve ile ayakta kalmıştır. İlk arabuluculuk çalışmalarının istenen düzeyde olmaması eleştirilere de neden olmuştur. İş hukuku uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ve başarı oranın dünya rekoruna ulaşması üzerine arabuluculuk toplumun da dikkat çekmiştir. Bu sürecin tarih bilimi açısında da yazılması çok yerinde olacaktır. 
Arabuluculuk ile ilgili tüm düzenlemeler, Türkiye’de hiç arabulucu olmadan oluşturulmuştur. Bu nedenle ben de mevcut durumu sanayi devrimi 1.0 dan esinlenerek, ARABULUCULUK 1.0 olarak adlandırmak uygun olacaktır.

 Oysa şimdi, Az sayıda arabuluculuk karşıtı olsa bile, yaklaşık onaltıbin arabulucu var, yüzbinlerce arabulucu gönüllüsü var, arabuluculuk dernekleri. Arabuluculuk merkezleri, arabuluculuk eğitmenleri, arabuluculuğu tanıyan, benimseyen milyonlarca kişi bulunmaktadır. Ben de bunun için arabuluculuk kurumunun yeniden güçlendirerek felsefesi, psikolojisi , sosyolojisi, iletişimi, hukuku, terminolojisi, kültürü ile birlikte ARABULUCULUK 2.0 yaratma zamanı gelmiştir. 

Böyle bir çalışmaya bir an önce başlanmalıdır. Yapılacak çalışmalara benim gibi binlerce arabulucu ve arabulucu gönüllüsü, arabulucu dostu da katılacaktır.

 Bu önerimin hayata geçmesi ve çalışmalara başlanması dileği ile, Arb. Turan Özer