İçtihatlar

YARGITAY KARARI

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi T. 22.09.2020 , E. 2020/166 , K. 2020/7411: Takip dayanağı 08.01.2008 düzenlenme tarihli bonoda “ödeme günü” kısmında 08.07.2017 tarihinin yazılı olduğu, senet metninde ise vadenin “8 Temmuz 2018” olarak gösterildiği, bu haliyle bonoda çift vade olduğu anlaşılmakta olup, bu husus mahkemece re’sen gözetilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yorum yoluyla yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

 Kaynak: https://karararama.yargitay.gov.tr/ e.t.: 16.04.2021